Territori de Masies impulsa una campanya de captació de sòcies de consum per ampliar la base social i construir proximitat

Si s’efectua l’alta abans del 12 de juny, s’obsequiaran les noves sòcies amb un...

Continue Reading