Territori de Masies és una cooperativa rural sense afany de lucre, mixta, de consum, serveis i agrària. Vols formar-ne part?

Què i per què de Territori de Masies Coop?

Territori de Masies neix com a associació l’any 2013 amb la intenció de promoure la cultura i el territori del baix Solsonès. El teixit de sòcies ha anat incrementant en els darrers anys, així com les activitats i reptes conjunts. En tant que projecte col·lectiu, volem fer front a l’acció territorial partint de la reivindicació que en els pobles rurals s’hi ha de poder viure i viure’n de forma sostenible. Per això ens proposem millorar els serveis oferts a les nostres sòcies i al nostre entorn.

Contribuir a la sostenibilitat econòmica, social i ecològica del Baix Solsonès i el seu entorn geogràfic proper mitjançant:

 • La promoció d’iniciatives empresarials o associatives relacionades amb el patrimoni material i immaterial i els recursos naturals i paisatgístics del territori sempre i quan incorporin compromisos socials i territorials.
 • El foment del turisme responsable i de la restauració i el consum sostenible i de proximitat, així com de l’agricultura local, artesana i amb valors i compromís amb la sostenibilitat i la qualitat.
 • Les activitats de custòdia del territori que es considerin aptes per assolir la finalitat de la cooperativa.
 • La dinamització de l’activitat cultural i social que promocioni el territori de forma integral i sostenible.
 • La divulgació del patrimoni pagès, del paisatge agroforestal i de la cultura popular.

Territori de Masies és una cooperativa rural sense afany de lucre que proposa activitats i serveis en tres grans àmbits:

 1. Serveis a associacions i empreses responsables i amb compromís territorial dels sectors de la cultura, l’artesania, el turisme i la restauració.
 2. Titulars agràries.
 3. Consum.

Què vol dir ser sòcia?

Les sòcies d’una cooperativa ens agrupem sota un objecte social i, en el nostre cas, hi col·laborem a través d’activitats col·lectives i/o amb col·laboració. Segons la nostra relació amb la coop, podem ser quatre tipus de sòcies diferents:

 1. De serveis: persones físiques o jurídiques que tenen una activitat relacionades amb la producció agrària, el turisme cultural, la restauració, l’associacionisme o l’artesania sostenibles.
 2. Agràries: persones físiques o jurídiques que són titulars agràries i que ofereixen producte agroalimentari a través de la sostenibilitat integral i des de la producció fins al consum.
 3. De consum: persones físiques que tenen la voluntat de consumir producte agroalimentari, artesanal o serveis i productes culturals de les sòcies. Aquest tipus d’associades també poden organitzar-se per consumir conjuntament altres projectes que les sòcies de la cooperativa no ofereixin. El projecte Coop de Sol n’és un exemple. 
 4. Col·laboradores: persones físiques o jurídiques que creuen en el projecte però que no volen participar directament en la secció de consum, agrària o de serveis.

 Què implica a nivell econòmic?

Les quotes són revisables anualment i l’import varia en funció del tipus d’associada:

 • Sòcies de consum o col·laboradores: 10 euros/any.
 • Sòcies agràries i de serveis: 50 euros/any.
 • Associacions: 30 euros/any.

Per a formalitzar l’alta, cal que es faci un desemborsament del capital social una única vegada a la vida. Aquest import es retorna amb els interessos meritats segons el mercat en el moment que una sòcia es doni de baixa. El capital social establert és de 50 euros per a sòcies de consum i col·laboradores i de 100 euros per a la resta.

Què vol dir ser sòcia?

Les sòcies d’una cooperativa ens agrupem sota un objecte social i, en el nostre cas, hi col·laborem a través d’activitats col·lectives i/o amb col·laboració. Segons la nostra relació amb la coop, podem ser quatre tipus de sòcies diferents:

 1. De serveis: persones físiques o jurídiques que tenen una activitat relacionades amb la producció agrària, el turisme cultural, la restauració, l’associacionisme o l’artesania sostenibles.
 2. Agràries: persones físiques o jurídiques que són titulars agràries i que ofereixen producte agroalimentari a través de la sostenibilitat integral i des de la producció fins al consum.
 3. De consum: persones físiques que tenen la voluntat de consumir producte agroalimentari, artesanal o serveis i productes culturals de les sòcies. Aquest tipus d’associades també poden organitzar-se per consumir conjuntament altres projectes que les sòcies de la cooperativa no ofereixin. El projecte Coop de Sol n’és un exemple. 
 4. Col·laboradores: persones físiques o jurídiques que creuen en el projecte però que no volen participar directament en la secció de consum, agrària o de serveis.

Tothom pot ser sòcia?

A dia d’avui, són sòcies persones físiques, pagesos i pagesos, productores alimentàries, allotjaments de turisme rural, restaurants, comerços de proximitat, empreses de turisme actiu i iniciatives culturals i de creació artística, entre d’altres. 

Un dels principis del cooperativisme és l’adhesió lliure. Podran ser sòcies i participar en la governança de la cooperativa, regida pel poder de l’assemblea, tota persona física o jurídica que sigui del poble que sigui i comparteixi els valors de Territori de Masies:

 • Compromís territorial.
 • Compromís social.
 • Solidaritat entre sòcies i amb el territori.
 • Cooperació i col·lectivitat.
 • No predomini d’interessos personals i individuals.
 • Compatibilitat i mútua dependència de les iniciatives.

Què ens ofereix Territori de Masies Coop?

 • Acompanyament, assessorament i suport tècnic en activitats i projectes.
 • Atenció a les entitats i persones sòcies. Fes clic aquí per veure’n els detalls!
 • Un espai d’autogestió de voluntats: oferirem tot allò que ens proposi el repte d’oferir i ho aconseguirem en la mesura que siguem més treballant per al territori.

Si ja ho tens clar, contacta’ns al 693 05 44 37 o a l’adreça informacio(a)territoridemasies(.)cat indicant quin tipus de sòcia vols ser, així com adreçant-nos els dubtes que sorgeixin!

© 2023 - Territori de Masies, sccl