Tasta Territori


TASTA TERRITORI DE MASIES vol fomentar la venda directa i els circuits curts de comercialització, acostant el producte local als visitants però també al veïnat. 

Es tracta d’una campanya amb actuacions que potenciïn el producte local de petites produccions del sud del Solsonès i territoris veïns i el vinculin amb altres sectors econòmics com el turisme.

Per contribuir a una vida digna de la pagesia, unes  relacions justes entre productors, consumidors i el territori, i la consolidació del projecte Territori de Masies com a coordinadora i marca territorial que engloba entitats, veïns i empreses que treballen i volen viure al baix Solsonès.

 

https://tasta.territoridemasies.cat/