Memòria popular de Territori de Masies

VAIVENS- MEMÒRIES DE DONES DEL BAIX SOLSONÈS

VAIVENS- MEMÒRIES DE DONES DEL BAIX SOLSONÈS

Les dones han sigut i són el pal de paller de la societat rural tradicional, tot i així, l’aportació laboral, econòmica i social al territori no ha estat comptabilitzada ni en les estadístiques ni en la història. Es per això que des de Territori de Masies volem rendir homenatge a les dones que han fet part del nostre territori i de les nostres vides, posant al lloc que pertoca les múltiples activitats que han permès que siguem on som avui. No volem deixar d’aprofitar aquest treball de memòria i anàlisi històric-social en clau femenina per posar de manifest la duresa de la vida d’algunes dones que van viure a principis de segle XX, quan les condicions de vida, fora de la modernitat actual, permetien que des de ben petites accedissin al món laboral a partir del treball domèstic, entès en el sentit més ampli, realitzant estades llargues en cases de pagès de la zona com a minyones, a vegades per poder anar a l’escola, altres simplement per ajudar a l’economia del nucli familiar propi. Els vaivens de les dones s’accentuaven si el nucli familiar no tenia propietat pròpia, era el cas dels masovers i masoveres, que a través de contractes d’arrendament treballaven la terra de masos que llogaven a canvi de pagar un terç o un quart del que produïen. Aquest contractes a vegades eren molt estables però d’altres cops eren menys duradors. Es suma el context històric de canvis en la ruralitat i de la guerra i postguerra, que van desestabilitzar aquests contractes de masoveria. En aquesta web podreu trobar informació sobre els treballs de les dones rurals fent una immersió al que significava "cuidar la casa" en una casa de pagès, als treballs infantils de les dones, a diferents figures femenines importants a la zona i al paper de la dona en la salut.

VAIVENS- El projecte

Vaivens femenins és un projecte sobre les dones rurals del Baix Solsonès a través de la memòria oral. Ha estat fet dins del projecte…