Base

Territori de Masies, sccl
Santuari del Miracle
25287 El Miracle
Riner (Solsonès)

Contacte
De dill. a div. de 9 a 14 h
693 054 437
Correu-e

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube

Promou i finança:

Economia Social

Base

Dep. d'Empresa i Treball

Base

SEPE

Base

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya

Base

Venda de proximitat

Base

Amb la col·laboració de:

Turisme Solsonès

Base

Consell Comarcal Solsonès

Base

Diputació de Lleida

Base