FEM CAMÍ PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA. Secció de consum: COMPRA COL·LECTIVA DE PLAQUES SOLARS

La secció de consum  de Territori de Masies Coop vol impulsar l’autoproducció d’energia, en el camí de la sobirania energètica, mitjançant una COMPRA COL·LECTIVA DE PLAQUES SOLARS.

La fórmula que proposem és el model impulsat per SOM ENERGIA Coop. “COMPRA COL·LECTIVA CLAU EN MA”.  En podeu veure totes les experiències a : COMPRES COL·LECTIVES
La raó principal : SOM ENERGIA ofereix el seu assessorament tècnic i, com a membre de l’Economia Social i Solidaria, prima i impulsa l’autogestió del territori en tot allò que es deriva d’iniciatives com la d’aquesta compra col·lectiva.

Aquesta iniciativa es promou conjuntament amb el projecte ACTUA- Fem coses al baix Solsonès,  i està oberta a totes les persones que puguin estar-hi interessades. Les limitacions o condicionants, si en hi han, les decidirà el Grup Promotor que sorgeixi del SONDEIG. En una assemblea inicial s’informarà de tots els elements a tenir en compte i s’hi prendran les decisions que corresponguin i que acabaran de definir l’àmbit territorial i els condicionats tècnics i específics (com si es limita a habitatges o locals amb coberta pròpia, o amb  permís de la resta de copropietaris, i amb un ús elèctric mig o mig-alt, això és a partir de 2.500 kWh anuals , com és el model de SOM ENERGIA).

Si hi esteu interessats, us animem a respondre el següent formulari per tenir el sondeig:

Accés al SONDEIG

Per a més informació:

Correu electrònic: actua@larada.coop

Telèfon: 630 18 03 88


Quin és el full de ruta que proposem:

1.- Fer un sondeig sobre el nivell d’acceptació que pot tenir la nostra iniciativa en l’àmbit territorial de Territori de Masies Coop. Per això hem elaborat una enquesta. No et prendrà gaire temps i és IMPRESCINDIBLE.
2.- Creació del Grup Promotor: s’organitzarà una trobada (física o virtual) entre totes les persones interessades per crear el Grup Promotor i prendre totes les decisions pertinents: àmbit territorial d’actuació, nom del Grup,  destinataris, tipus de productes…
3.- Concurs públic per escollir l’enginyeria.  Plec de condicions i models d’equipaments.
4.- Inscripcions: el nombre òptim és de 100 socis.
5.- Estudi a mida personalitzat per a cada soci.
6.- Instal·lacions
7.- Autoproducció: un estalvi del 30% en un període òptim de 25 anys. Claus en mà.


“Què és l’autoproducció?
L’autoproducció és la generació d’energia elèctrica renovable per part de qui la utilitza, ja sigui una persona (que la utilitza a la seva llar particular), una empresa o comerç, un equipament de serveis…
La forma més habitual d’autoproducció, actualment, és la fotovoltaica, tot i que també hi ha alternatives com ara aerogeneradors domèstics que transformen l’energia eòlica en elèctrica.

El principal objectiu de l’autoproducció és l’autoabastiment energètic (total o parcial) però també la gestió de l’excedent”.  Autoproducció solar – SOM ENERGIAConsulta AQUÍ  diferents experiències de compra col·lectiva duts a terme per Som Energia