Si s’efectua l’alta abans del 30 de juny, s’obsequiaran les noves sòcies amb un pot de melmelada de Coop de Territori i una imatge o paisatge del baix Solsonès, il·lustrats per Laura de Castellet, il·lustradora i historiadora.

 

Amb la premissa “Amb les altres som i amb tu volem ser”, Territori de Masies posa en marxa una campanya de captació de sòcies de consum. Prolongada fins al 30 de juny, les altes que es registrin durant aquest període rebran, d’una banda, un pot de melmelada de poma ecològica, elaborada amb motiu de Coop de Territori, un projecte d’intercooperació format per Territori de Masies Coop, Biolord Coop, Riuverd i L’Arada, quatre cooperatives del Solsonès. D’altra banda, també s’obsequiaran les noves sòcies amb una làmina il·lustrada i signada per Laura de Castellet, il·lustradora i historiadora sòcia de Territori. Així mateix, totes les noves associades, gaudiran de descomptes en les activitats, fires i publicacions de la cooperativa.

Desplegada fonamentalment a través dels canals socials de la cooperativa (Instagram, Twitter, Facebook i Telegram), la campanya pretén oferir a aquelles persones i iniciatives compromeses amb els pobles del baix Solsonès i rodalies un espai on compartir necessitats i desitjos comuns, des del qual oferir serveis i activitats que facin del territori un lloc per viure-hi i viure’n.

Tota persona interessada en participar en el projecte i fer-se sòcia de consum pot adreçar-se a Territori de Masies de forma presencial acudint a l’Espai Cooperatiu, emplaçat a El Miracle, a Riner (Solsonès), telefònicament al 693 054 437, o bé telemàtica al correu electrònic informacio@territoridemasies.cat. Per a formalitzar l’alta, cal un desemborsament del capital social. L’establert per a sòcies de consum és de 50 euros. Aquest import tan sols s’ha d’abonar una única vegada. Tanmateix, es retorna, juntament amb els interessos meritats segons el mercat, en el moment que una sòcia es dona de baixa. Pel que fa a les quotes, revisades anualment, la de sòcia de consum correspon a 10 euros l’any.

 

El consum a Territori de Masies: responsable, compromès i de proximitat

Les sòcies de consum són aquelles persones físiques que tenen la voluntat de consumir de forma responsable i compromesa producte agroalimentari, artesanal i cultural o serveis de les sòcies de la cooperativa. Aquest tipus de sòcies poden participar en la planificació de l’oferta de béns i serveis culturals i alimentaris de Territori, així com organitzar-se per consumir conjuntament recursos que ofereixi la cooperativa com a producte propi o dels seus associats. Així mateix, es concep la possibilitat d’organitzar compres conjuntes que millorin les condicions de consum com, per exemple, de plaques solars tal com s’ha fet en el recent projecte Coop de Sol – Compra col·lectiva de plaques solars al Solsonès i rodalies. Actualment, les sòcies de consum representen un terç de les sòcies de Territori de Masies. Les sòcies de serveis i agràries signifiquen més de la meitat de sòcies i una desena part correspon a sòcies col·laboradores.

Amb tot, les sòcies de la cooperativa s’agrupen sota un objecte social: la reivindicació i l’acció per uns pobles pagesos vius, actius i amb futur i la millora de la sostenibilitat de petites iniciatives socials i econòmiques relacionades amb el patrimoni pagès. Segons la relació amb la cooperativa, es distingeixen sòcies de serveis, de consum, agràries i col·laboradores, que poden ser des de persones físiques fins a associacions, establiments de restauració i turisme rural, comerços de proximitat, projectes culturals, artesanes alimentàries i no alimentàries, així com tota persona física i iniciativa que comparteixi l’objecte social de l’entitat.

Territori de Masies és una cooperativa rural sense afany de lucre que, en el marc de l’Economia Social i Solidària i de la mà de la idiosincràsia territorial, organitza activitats i ofereix serveis a associacions, projectes, empreses, titulars agràries i consumidores amb implicació territorial.