Guia il·lustrada dels paisatges del Territori de Masies - TERRITORI DE MASIES


Aquesta guia neix de la voluntat de divulgar i reivindicar els paisatges agroforestals del Territori de Masies des de la seva globalitat, defugint presentar-los des d’una visió pintoresca del paisatge, per presentar-los des de la seva importància i des del fet pel qual la nostra relació amb ells esdevé imprescindible. 

Il·lustrada per Laura de Castellet, la publicació ens endinsa al Territori de Masies des de la seva globalitat, amb un mapa il·lustrat del seu paisatge, cultura inclosa. Deu il·lustracions més interpreten 10 paisatges representatius del baix Solsonès: camps de conreu, els boscos de pinassa, les pinedes de pi blanc, les rouredes de fulla seca, les rouredes humides i fondalades de pi-roig, els alzinars, el bosc de ribera i zones, conreus, màquies i brolles mediterrànies, prats mediterranis i timonedes gipsícoles.

Autoria dels textos: Marta Viladés i Marina Vilaseca amb la col·laboració especial del Grup de Natura del Solsonès.

Il·lustradora: Laura de Castellet

Dipòsit legal: L 1057-2019ISBN: 978-84-09-14079-4


8.00 € (IVA incl.)

Fuera de stock
Tornar